B-Classic - Studio Classic

Studio Classic

Studio Classic is de werkplaats van B-Classic.

Hier hebben we, letterlijk en figuurlijk, ruimte voor artist development en bieden we klassieke muzikanten trajecten aan die hen de kans geven om de makers van morgen te worden.

Dit gebeurt in samenwerking met VONK.

VONK is een kunstenwerkplaats die actief is in de steden Hasselt en Genk. Het biedt momenteel werkruimte aan 20 beloftevolle startende en professionele kunstenaars. VONK draagt zorg voor een gelaagd platform waarbinnen artistiek talent zich kan ontplooien. De werking speelt in op alle facetten van het ondernemerschap van de kunstenaar. Dit gebeurt met intensieve begeleidingstrajecten, het uitbouwen van een (inter)nationaal netwerk en het inrichten van verschillende toonmomenten.

Jaarlijkse open call

We bieden een aantal klassieke muzikanten de kans om een traject met ons te starten waarbij innovatie, inclusiviteit en interdisciplinariteit de norm zijn. Welk verhaal wil jij op een podium vertellen? Hoe hanteer je de klassieke muziek hierin? Wat zijn de grenzen en mogelijkheden van een alternatieve benadering?

We zoeken jou als je:

 • je competenties als maker wenst te ontwikkelen
 • een fris en out of the box idee hebt dat kan resulteren in een voorstelling
 • zin hebt om na te denken over context, inhoud en dramaturgische lijnen - een klassiek muzikant bent vanaf niveau laatste jaar master (door opleiding of ervaring) - in de mogelijkheid bent om tijdens het traject regelmatig naar de Vonk ateliers in Hasselt te komen (+/- 20 dagen)

Wat bieden we aan?

 • Een uitkoopsom van 3.000€
 • Een intensief traject  (februari-september) waarbij je omringd wordt door experts en coaches uit het kunstenveld
 • Een logistiek en productioneel budget
 • Een work-in-progress toonmoment (try-out)
 • De première van je voorstelling in Hasselt
 • Een netwerk
 • Mogelijkheid tot gebruik van repetitieruimtes

 

KLIK op deze link en deel je idee met ons
Deadline 15 januari 2022.

Alvast ter info...Wat dien je in?

 • een cv
 • je motivatie
 • een toelichting bij je idee (max. 1 A4)
  • wat is de inhoud en hoe link je dat met muziek?
  • wat maakt je werk uniek?
  • zijn er crossovers naar andere disciplines en zo ja welke?
  • welke stijl zal je hanteren?

 

We selecteren op basis van je ervaring, kwaliteiten en vaardigheden en maken geen onderscheid tussen kandidaten op basis van leeftijd, gender of etniciteit.

Studio classic 2021

Uit de reacties op de Open Call die Studio Classic in 2020 lanceerde, schreven 30 klassieke muzikanten zich in. Uit die groep selecteerden we 3 ijzersterke kandidaten die naadloos aansluiten bij onze filosofie. Het gaat om Jasmijn Lootens, Benjamin Glorieux en Michiel De Naegel. Alle drie tekenen ze op hun manier buiten de lijntjes en willen ze vanuit hun klassieke achtergrond nieuwe terreinen exploreren. Zo geeft topcellist Benjamin aan dat hij al sinds zijn studietijd een sterke drang voelt om te tonen dat klassieke muziek een term is die niet per se de lading dekt. Jasmijn, hybride cellist en geluidskunstenaar, voelt dan weer steeds vaker de nood om als creërend kunstenaar te werken. Michiel (aka Joeri Chipsvingers), tot slot, wil de jeugd graag verzoenen met de in zijn ogen vaak te serieuze wereld van de klassieke muziek.