B-Classic geeft klassieke muziek een plaats in het midden van de samenleving. Wij openen de deuren van de concertzalen, we halen het podium naar buiten en we geven getalenteerde muzikanten het publiek dat ze verdienen. Omdat wij geloven dat muziek iedereen moet kunnen bereiken en bekoren.

Onze zaal is Limburg, Ons publiek de wereld.

We steken klassieke muziek niet weg achter een fluwelen gordijn.  Wij laten die muziek ver buiten het traditionele circuit doorklinken. In unieke situaties, vaak op locaties waar je het niet verwacht, waar we dicht bij mensen staan. 
Daar creëren we betekenisvolle, intense momenten. Niet te vatten op een geluidsband, wel voor altijd opgenomen in je hoofd.

Klassieke muziek moet niet stilstaan. Wij helpen muzikanten en componisten vernieuwen, experimenteren en converseren. Met andere muziekstijlen en met elkaar. Bij ons beperkt creativiteit zich niet tot de artiest. Ook de context mag tot de verbeelding spreken. We maken komaf met archaïsche regeltjes en maken klassieke muziek eigen aan onze tijd.

We doorbreken barrières tussen disciplines, tussen mensen, tussen verleden en toekomst. Want om muren af te breken volstaat soms de trilling van een vioolsnaar.

B-classic geeft klassiek een toekomst. 
En haar toehoorders herinneringen om te koesteren.

BOB PERMENTIER

ARTISTIEK - ZAKELIJK

bob@b-classic.be

+32 475 436 277

KRIS JANNIS

ZAKELIJK - ARTISTIEK

kris@b-classic.be

+32 497 427 960

RAAD VAN BESTUUR

Hugo Peumans (voorzitter)

Nik Baerten

Jaak Baerten

Solange Borges

Mariette Henckens

Gilles Ledure

Mit Lenaerts

Bart Lodewijckx

Yvette Nootens

Musti Önlen

Ignace Schops

Koen Vanmechelen: artistiek peterschap

PRAKTISCH

B-Classic vzw

Dijk 111 bus 2

3700 Tongeren

info@b-classic.be

BTW 0410775895

we_reach_out.png

De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. Een groot deel van de opbrengst van de spelen van de Nationale Loterij financiert maatschappelijke projecten.

B-Classic vzw - info@b-classic.be - T +32 12 80 02 15 - BTW 0410775895