• Nederlands
  • Nieuwsbrief Ontvangen?‎

Onze hoofdsponsor: Stichting de Moffarts

Stichting de Moffarts, met zetel op kasteeldomein het Hamel in Lummen, is een stichting van openbaar nut, opgericht in 1997. Haar oprichters en bezielers van het eerste uur, barones Marie-Louise en haar broer, baron André de Moffarts, droegen hun geestes- kind op om zich niet enkel te richten op de zorg voor het haar toevertrouwde patrimonium en de voortzetting van enkele initiatieven die betrekking hebben op (adels)geschiedenis, genealogie en heraldiek.

In de lijn van hun eigen interesses gaven zij de werking van hun Stichting ook een artistieke dimensie in de brede zin van het woord mee. De Stichting neemt deze opdracht zeer ter harte, en organiseert en ondersteunt daarom regelmatig tentoonstellingen, concerten en andere kunstmanifestaties, in het Hamel of daarbuiten. Ze doet dit op eigen initiatief, dan wel in samenwerking met andere partners, die elk op hun eigen terrein en met hun eigen expertise kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen die de Stichting nastreeft. Vandaar onze steun aan B-Classic.

De Stichting is verheugd deze organisatie te onder- steunen in hun zoektocht naar vernieuwende vormen van muziekbeleving, zowel voor de muzikant als voor het brede publiek. De ontmoeting tussen beiden buiten de traditionele concertruimte resulteert gegarandeerd in een bijzondere ervaring voor alle betrokkenen. Het Limburgse landschap met zijn waardevolle erfgoed biedt ten andere uitgelezen mogelijkheden om de platgetreden paden te verlaten en draagt zonder meer bij aan het verrassende en verfrissende karakter van deze concertreeks. Stichting de Moffarts wenst U dan ook veel plezier en luistergenot bij Uw concertbezoek!

Stichting de Moffarts
Kasteeldomein het Hamel
Burggrachtstraat 20-21
3560 Lummen
www.stichting-demoffarts.be

Spread the love